Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, ul. Glogera 2, 02-051 Warszawa, tel.: 601 380 447, tel./fax: 22 822 02 60|info@srj.org.pl

Lista rzeczoznawców - Mistrz zegarmistrzostwa

Wybierz rzeczoznawców według specjalizacji:
Imię i nazwisko Dane teleadresowe Specjalizacje Znak jakości
Biń Marek Pracownia Konserwacji Zegarów Antycznych
00-202 Warszawa, Świętojerska 16
tel: 022/ 635 67 89

Mistrz zegarmistrzostwa
Znak jakości
Jadowski Henryk International Watch Chronometre
41-407 Imielin, Dunikowskiego 58 a
tel: 502 759 777

Mistrz zegarmistrzostwa