Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, ul. Glogera 2, 02-051 Warszawa, tel.: 601 380 447, tel./fax: 22 822 02 60|info@srj.org.pl

Firma ze znakiem jakości

Pracownia Konserwacji Zegarów Antycznych


Brak loga firmy

Dane kontaktowe


Świętojerska 16
00-202 Warszawa

tel: 022/ 635 67 89

Znak jakości SRJ
Firma posiada Znak Jakości SRJ.
Przeczytaj regulamin nadawania znaku.


Rzeczoznawca w firmie:

Brak zdjęcia rzeczoznawcy SRJ
Marek Biń

Specjalizacje


Mistrz zegarmistrzostwa